Jak se učím česky

Už šest let se učím česky. Někdy víc a někdy méně. Někdy mám pocit že nedělám žádný pokrok ale pokaždé když jsme v česku, rozumím a mluvím lépe. Tak stále mám motivaci, ačkoliv taková cesta je dlouhá a namáhavá.  Obvykle se učíme nový jazyk ve školce i někdy na univerzitě. Tenkrát jsem si nevážil takové možnosti„Jak se učím česky“ weiterlesen