O holkách a klucích

Už brzo, v dubnu, děti budou mít narozeniny. Marthě budou tří roky a Simonovi bude šest let. Mezi narozeninami děti je jenom dvanáct dni. Je na čase obstarat dárky. Děti už mají hodně hraček a příbuzní jim budou určitě darovat další. Tak od nás dostanou jenom drobnosti. Knihy nejsou velké a oba je mají moc rádi.„O holkách a klucích“ weiterlesen

O číslech

Když se loudáš přes Prahu jako cizinec, určitě si všimneš dvou čísel na každém domě. Jedno modré a jedno červené. Co to znamená? Obvykle jedno číslo stačí, tím můžeš najít správný dům na ulici. Když pokračuješ dál, zpozoruješ, že černá čísla nemají zřejmé řadí. Někdy jeněkolik čísel za sebou ale potom je číslo o hodně„O číslech“ weiterlesen

Život v Praze

Co bych mohl vyprávět o životě v Praze? Vlastně málo. Za prvé nežiju dlouho v Praze a předtím jsem tady byl jenom na návštěvě. Za druhé život v Praze je teď velmi klidný protože je zima a všude máme coronu. Přesto to zkusím. Praha je kopcovitá. Je tam hodně. A mezi kopci jsou údolí. Proto občas spatříš něco„Život v Praze“ weiterlesen

O vládách

„Každý národ má vládu, jakou si zaslouží.“ Ten vyraz napsal francouzský filosof Joseph de Maistre v roce 1811. Výrok není pravdivý vždy a všude ale má pravdivé jádro. Připojuju ještě, že vláda se podobá společnosti. Přinejmenším v demokracii. V diktatuře to samozřejmě neplatí. A žádný národ si diktaturu nezaslouží. V Německu obvykle lidé nechtějí žádnou změnu. Každopádně vláda„O vládách“ weiterlesen

Rozdíly mezi Němci a Čechy

„Nenechal bych kočárek venku, nejsme v Německu“ mi poradil kamarád, když jsme vstoupili do květinářství před hřbitovem. Hřbitov je na Vyšehradě a nebylo tam hodně lidí. Mimoto kočárek nevypadá draze nebo moderně. Měli jsme jenom použitě kočárky, které přežijou maximálně ještě jedno dítě. V Německu jsem často nechával kočárek před obchodem, před kavárnou a tak. Nikdo ho„Rozdíly mezi Němci a Čechy“ weiterlesen

Jak se učím česky

Už šest let se učím česky. Někdy víc a někdy méně. Někdy mám pocit že nedělám žádný pokrok ale pokaždé když jsme v česku, rozumím a mluvím lépe. Tak stále mám motivaci, ačkoliv taková cesta je dlouhá a namáhavá.  Obvykle se učíme nový jazyk ve školce i někdy na univerzitě. Tenkrát jsem si nevážil takové možnosti„Jak se učím česky“ weiterlesen

Doprava do Prahy a v Praze

Praha je velké město a mimoto hlavní město české republiky. Proto je tam velký provoz ale Praha má také dobrou městskou hromadnou dopravu. Ale nejdřív musíš cestovat do Prahy. Autem to není problém, protože postavili a stále stavějí dálnice. Z Norimberku je tam dálnice a málokdy je tam zácpa. Ze severu je tam také dálnice„Doprava do Prahy a v Praze“ weiterlesen